Formularz zamówienia


do wewnątrzna zewnątrz

aluminiowestalowe:
    suroweocynkowane:
      ogniwogalwanicznie

czyszczenie po cynkowaniu
elementy przemalowane z koloru

(wymagane jest malowanie dwuwarstwowe w celu zniwelowania wpływu warstwy bazowej na warstwę nanoszoną)
Uwaga! Nie ponosimy odpowiedzialności za przyczepność warstwy bazowej do materiału.


farbą nawierzchniowąfarbą pokładową

Oświadczam, iż znane mi są i akceptuję ogólne warunki współpracy i odbioru powłok lakierniczych obowiązujące w ART-MET s.c. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia przez ART-MET s.c. zostaje ograniczona do wartości złożonego zamówienia.