Formularz zamówienia


  do wewnątrzna zewnątrz

  aluminiowestalowe:
   suroweocynkowane:
    ogniwogalwanicznie

  czyszczenie po cynkowaniu
  elementy przemalowane z koloru

  (wymagane jest malowanie dwuwarstwowe w celu zniwelowania wpływu warstwy bazowej na warstwę nanoszoną)
  Uwaga! Nie ponosimy odpowiedzialności za przyczepność warstwy bazowej do materiału.


  farbą nawierzchniowąfarbą pokładową

  Oświadczam, iż znane mi są i akceptuję ogólne warunki współpracy i odbioru powłok lakierniczych obowiązujące w ART-MET s.c. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia przez ART-MET s.c. zostaje ograniczona do wartości złożonego zamówienia.