Dlaczego malowanie proszkowe.

Lakierowanie proszkowe – zalety ekonomiczne i ekologiczne

malowanie proszkowe eko

Najczęściej stosowana technika w zastosowania do dekoracji i zabezpieczaniu antykorozyjnym powierzchni metalowych jest lakierowanie. Przykładem lakierowania, coraz chętniej stosowanego jest – malowanie proszkowe. Polega ono na nanoszeniu na wcześniej przygotowaną mechanicznie i chemicznie powierzchnie detalu naelektryzowanymi cząsteczkami farby proszkowej. Zastosowanie sił elektrostatycznych daje pewność, że dokładnie i równomiernie pokryta zostanie zadana powierzchnia. Nagrzanie elementów do temp. od 140 do 200 °C to kolejny etap cyklu produkcyjnego powodujący polimeryzacje, czyli stopienie i utwardzenie, powłoki wcześniej naniesionej powierzchni oraz bardzo trwałe połączenie farby z powierzchnią metalową. Proces utwardzania, w zależności od zastosowanej farby i naniesionej grubości trwa ok. 20 minut. W wyniku tego procesu na zadanej powierzchni powstaje trwała powłoka o grubości od 60 do 120 mikronów.
Zalety lakierowania proszkowego:

 • wyeliminowanie rozcieńczalników i rozpuszczalników, które mogły by negatywnie wpływać na środowisko naturalne
 • zminimalizowanie strat czynnika używanego do lakierowana poprzez zastosowania metod pozwalających na odzyskanie niewykorzystanego proszku
 • energooszczędność procesu malowania w porównaniu do tradycyjnych metod
 • mniejsza pracochłonność
 • pozwala na regulowanie grubości powłoki malarskiej dla zamaskowania widocznych mankamentów obróbki powierzchni metalowej
 • gwarancja otrzymania gładkiej powierzchni (bez zacieków, pęcherzyków i zmarszczeń, które trudno wyeliminować w przypadku lakierów tradycyjnych (ciekłych)
 • odporność termiczna powłoki do temp. ok. 100 °C
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne
 • wysoka odporność na czynniki chemiczne
 • wszechstronność zastosowania w wielu branżach (atesty dla wybranych farm umożliwiające stosowanie w kontakcie z żywnością i woda pitną) i środowiskach
 • możliwość wykonania elementów o zróżnicowanych walorach estetycznych (stopień połysku, szeroka gama kolorów, faktur i struktur)

 

malowanie proszkowe eko

Lakiernie proszkowe nie są uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Zainstalowanie cyklonów z zamkniętym obiegiem proszku niweluje emisje pyłów. Zachęca to do stosowania tego rodzaju systemów zamkniętych głównie z przyczyn ekonomicznych. Daje to dużą korzyść finansową. Inwestycja zwraca się dzięki temu szybciej z korzyścią również dla środowiska.

malowanie proszkowe eko 2
Emitowane są również produkty spalania paliw oraz para wodna widoczna w postaci białego „dymu”, które emitowane są z każdego budynku, w którym zastosowano ogrzewanie indywidualne. Przy zastosowaniu w lakierni proszkowej ogrzewania gazowego (stosowanego u nas) pozwala na znaczne ograniczenia emisji. To rozwiązanie obecnie jest sugerowane jako najmniej uciążliwe.
Sam proszek stosowany w tej technice nie zawierają żadnych rozpuszczalników organicznych. Zawiera on jedynie żywice, które w procesie ich utwardzania nie emituje substancje szkodliwe.